Úvod » O projektu

Programování do škol

O projektu

Název projektu: PROŠ – programování do škol
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/03.0056
Předkladatel: UP Olomouc, Pedagogická fakulta, Katedra technické a informační výchovy
Vedoucí projektu: PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Typ projektu: ESF – Operační Program – Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo OP: CZ.1.07
Název OP: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo výzvy: 02
Název výzvy: Olomoucký kraj - 1. kolo výzvy pro GP - oblast podpory 1.1
Prioritní osa: 7.1

PROŠ

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 6 partnerských gymnázií Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění výuky programování s využitím objektového programovacího jazyka Microsoft Visual Basic.

Poskytovatelé podpory

Realizace projektu PROŠ - programování do škol je podporována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Olomouckého kraje.

Anotace projektu

Společný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 6 partnerských gymnázií Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění výuky programování s využitím objektového programovacího jazyka Microsoft Visual Basic. Projekt řeší tvorbu vzdělávacího obsahu tematickho celku „Základy programování“ a jeho implementaci do reálné výuky v rámci předmětů zaměřených na použití a využití ICT. Projektem dojde k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

Cíle projektu

  • proškolení pedagogů v oblasti programování ve VB 2010,
  • vybavení metodických pracovišť a výukových prostor pro realizaci výuky "Základů programování",
  • vytvoření kompletních metodických a vzdělávacích materiálů,
  • vytvoření učebních plánů a výukových modulů pro výuku v rámci tematického celku "Základy programování",
  • vytvoření interaktivního výukového programu, který bude k dispozici i široké odborné veřejnosti a bude zajišťovat snadnou implementaci vzdělávacího obsahu tematického celku "Základy programování" do výuky.

Cílová skupina

  • žáci 6-ti a víceletých gymnázií (Olomouckého kraje),
  • pracovníci, pedagogové 6-ti víceletých gymnázií Olomouckého kraje.

Kvantifikace cílové skupiny: 240 žáků a 12 učitelů ze 6-ti partnerských gymnázií Olomouckého kraje. Velikost cílové skupiny byla stanovena jednotlivými partnerskými gymnázii, neboť každá partnerská škola si provedla vlastní analýzu potřeb a možností a na základě ní stanovila, které ročníky a třídy budou zapojeny do projektu.

Seznam partnerských škol

© PROŠ 2011 :: Developed by ROXNET | CMS FLYNN