PROŠ
Programování do škol
 

 

  01. TÉMATICKÝ CELEK

vlastnosti formuláře
  07. TÉMATICKÝ CELEK

logické a syntaktické chyby a jejich detekce
   
  02. TÉMATICKÝ CELEK

textové pole, Label, DrawLine, Show
  08. TÉMATICKÝ CELEK

funkce
   
  03. TÉMATICKÝ CELEK

deklarace proměnných, datové typy, RadioButton, GroupBox, Podmínky (If ... Then), nabídky
  09. TÉMATICKÝ CELEK

datový typ DATE
   
  04. TÉMATICKÝ CELEK

události, ComboBox, Logické operátory
  10. TÉMATICKÝ CELEK

cykly (For ... Next), Cykly (Do ... Loop ... Until)
   
  05. TÉMATICKÝ CELEK

práce se soubory, MsgBox, Path, Drive, spojování řetězců
  11. TÉMATICKÝ CELEK

ListBox
   
  06. TÉMATICKÝ CELEK

nabídky, události myši, detekce tlačítek, práce s grafikou v VB. NET 2010
  12. TÉMATICKÝ CELEK

databáze Access
  OSTATNÍ
   
   
(C) Copyright PhDr. Milan Klement, Ph.D., PhDr. Jan Lavrinčík, DiS.  
   
Optimalizováno pro prohlížeče Safari 5, Opera 10.5, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9  
   
ESF CZ 1.07/1.1.04/03.0056